1. Hãy dành vài giây Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để truy cập và sử dụng TBit hiệu quả nhất.
  Ẩn thông báo
 2. Bạn hãy like trang Facebook của TBit để nhận được tin tức công nghệ nhanh nhất từ chúng tôi.
  Ẩn thông báo

[C/C++] - Bài 3: Câu lệnh Vào / Ra

Thảo luận trong 'Lập trình C/C++' bắt đầu bởi Admin, 21/4/15.

0/5, 0 phiếu

  1. Admin Founder

   * TÓM TẮT LÝ THUYẾT

   1. In dữ liệu ra màn hình
   Trong đó:
   - data là biến, biểu thức, xâu ký tự,...
   - Mỗi khối dữ liệu cách nhau bởi <<

   2. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím
   Trong đó:
   - var là các biến cần nhập từ bàn phím.
   - Mỗi biến cách nhau bởi >>


   ** VÍ DỤ
   ---------------------------------

   Ví dụ 1:
   + Yêu cầu: Nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính tổng, hiệu, tích, thương 2 số đó.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3. using namespace std;
   4.  
   5. int main() {
   6. int a, b;
   7. // nhap 2 so
   8. cout<<"\n Nhap 2 so: ";
   9. cout<<"\n a= ";
   10. cin>>a;
   11. cout<<"\n b= ";
   12. cin>>b;
   13. // Tinh tong, hieu, tich, thuong
   14. int tong, hieu, tich;
   15. tong = a+b;
   16. hieu = a-b;
   17. tich = a*b;
   18. float thuong = (float)a/b;
   19. // in ket qua
   20. cout<<"\n Tong: "<<tong;
   21. cout<<"\n Hieu: "<<hieu;
   22. cout<<"\n Tich: "<<tich;
   23. cout<<"\n Thuong: "<<thuong;
   24.  
   25. return 0;
   26. }
   Ví dụ 2:
   + Yêu cầu: Nhập vào 3 cạnh tam giác, tính chu vi, diên tích tam giác đó.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3. #include <math.h>
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7. float a, b, c;
   8.  
   9. // nhap 3 canh tam giac
   10. cout<<"\n Nhap 3 canh: ";
   11. cout<<"\n a = ";
   12. cin>>a;
   13. cout<<"\n b = ";
   14. cin>>b;
   15. cout<<"\n c = ";
   16. cin>>c;
   17.  
   18. // Tinh chu vi tam giac
   19. float cv, dt;
   20. cv = a+b+c;
   21.  
   22. float p = cv/2;
   23.  
   24. dt = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
   25.  
   26. // in ket qua
   27. cout<<"\n Chu vi: "<<cv;
   28. cout<<"\n Dien tich: "<<dt;
   29.  
   30. return 0;
   31. }
   Ví dụ 3:
   + Yêu cầu: Tính điểm cho sinh viên:
   - Nhập vào điểm: điểm toán rời rạc (3 tín chỉ); điểm lập trình (4 tín chỉ); điểm cơ sở dữ liệu (3 tín chỉ)
   - Tính điểm tổng kết.
   - In kết quả.

   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7. float dTRR,dLT,dCSDL;
   8.  
   9. // nhap nhap diem
   10. cout<<"\n Nhap diem: ";
   11. cout<<"\n Diem toan roi rac: ";
   12. cin>>dTRR;
   13. cout<<"\n Diem lap trinh: ";
   14. cin>>dLT;
   15. cout<<"\n Diem co so du lieu: ";
   16. cin>>dCSDL;
   17.  
   18. // Tinh diem
   19. float dTK;
   20. dTK = (dTRR*3+dLT*4+dCSDL*3)/10;
   21.  
   22. // in ket qua
   23. cout<<"\n Diem tong ket: "<<dTK;
   24.  
   25. return 0;
   26. }
    

   Các file đính kèm:

   Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ trang này

Đang tải...