1. Hãy dành vài giây Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để truy cập và sử dụng TBit hiệu quả nhất.
  Ẩn thông báo
 2. Bạn hãy like trang Facebook của TBit để nhận được tin tức công nghệ nhanh nhất từ chúng tôi.
  Ẩn thông báo

[C/C++] - Bài 5: Cấu trúc lặp for

Thảo luận trong 'Lập trình C/C++' bắt đầu bởi Admin, 21/4/15.

0/5, 0 phiếu

  1. Admin Founder

   * TÓM TẮT LÝ THUYẾT

   1. Cấu trúc lặp for là cấu trúc lặp có số lần lặp biết trước.

   2. Cú pháp:
   Trong đó:
   - biểu thức 1: thiết lập ban đầu
   - biểu thức 2: điều kiện lặp, là biểu thức logic
   - biểu thức 3: thiết lập lại
   - Quá trình lặp dừng lại khi biểu thức 2 sai.


   ** VÍ DỤ
   ---------------------------------

   Ví dụ 1:
   + Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    int n;
   8.  
   9.    // nhap n
   10.    cout<<"\n n = ";
   11.    cin>>n;
   12.  
   13.    // tinh tong
   14.    int s = 0;
   15.    for(int i=0; i<=n; i++)
   16.      s = s+i;
   17.  
   18.    // in ket qua
   19.    cout<<"\n Tong = "<<s;
   20.  
   21.    return 0;  
   22. }
   Ví dụ 2:
   + Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    int n;
   8.  
   9.    // nhap n
   10.    cout<<"\n n = ";
   11.    cin>>n;
   12.  
   13.    // dem so chan
   14.    int dem = 0;
   15.    for(int i=0;i<=n;i++)
   16.      if (i%2==0) dem++;
   17.  
   18.    // in ket qua
   19.    cout<<"\n Ket qua = "<<dem;
   20.    return 0;
   21.    
   22. }

   Vi dụ 3:
   + Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    cout<<"In ket qua:\n";
   8.    for(int i=1000;i<=9999;i++)
   9.    {
   10.      if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10)
   11.        cout<<i<<";\t";
   12.    }
   13.  
   14.    return 0;
   15.  
   16. }
   Chú ý: \t là kí tự tab (thêm một tab để trình bày cho dễ nhìn).

   Ví dụ 4:
   + Yêu cầu: In ra màn hình bảng cửu chương
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    cout<<"In bang cuu chuong: \n";
   8.    for(int i=1;i<=9;i++)
   9.    {
   10.     for(int j=1;j<9;j++)
   11.      cout<<i<<"x"<<j<<"= "<<i*j<<";\t";
   12.     cout<<"\n";
   13.    }
   14.  
   15.    return 0;
   16.  
   17. }
   Ví dụ 5:
   + Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1000.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    cout<<"In so nguyen to nho hon 1000: \n";
   8.    for(int i=1;i<=1000;i++)
   9.    {
   10.      int test = 0;
   11.        for(int j=2;j<i;j++)
   12.        if(i%j==0) {
   13.          test=1;
   14.          break;
   15.        }
   16.      if(test==0) cout<<i<<";\t";
   17.    }
   18.    return 0;
   19.  
   20. }
    

   Các file đính kèm:

   Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ trang này

Đang tải...