1. Hãy dành vài giây Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để truy cập và sử dụng TBit hiệu quả nhất.
  Ẩn thông báo
 2. Bạn hãy like trang Facebook của TBit để nhận được tin tức công nghệ nhanh nhất từ chúng tôi.
  Ẩn thông báo

[C/C++] - Bài 6: Cấu trúc lặp while

Thảo luận trong 'Lập trình C/C++' bắt đầu bởi Admin, 21/4/15.

0/5, 0 phiếu

  1. Admin Founder

   * TÓM TẮT LÝ THUYẾT

   1. Cấu trúc lặp while
   Chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại [Khối lệnh] khi điều kiện [biểu thức điều khiển] còn thoả mãn.

   2. Cú pháp
   Trong đó:
   - biểu thức điểu khiển là biểu thức logic.
   - [Khối lệnh] còn thực hiện khi [biểu thức điều khiển] còn đúng.
   - Trong [khối lệnh] cần có sự tác động để [biểu thức điều khiển] sai.


   ** VÍ DỤ
   ---------------------------------

   Ví dụ 1:
   + Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    int n;
   8.    // nhap n
   9.    cout<<"\n n = ";
   10.    cin>>n;
   11.  
   12.    // tinh tong
   13.    int s = 0,i = 0;
   14.    while(i<=n){
   15.        s = s+i;
   16.        i++;
   17.    }
   18.  
   19.    // in ket qua
   20.    cout<<"\n Tong = "<<s;
   21.    return 0;  
   22. }

   Ví dụ 2:
   + Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    int n;
   8.  
   9.    // nhap n
   10.    cout<<"\n n = ";
   11.    cin>>n;
   12.  
   13.    // dem so chan
   14.    int dem = 0,i = 0;
   15.    while (i<=n){
   16.      if (i%2==0) dem++;
   17.      i++;
   18.    }
   19.    // in ket qua
   20.    cout<<"\n Ket qua = "<<dem;
   21.    return 0;  
   22. }
   Vi dụ 3:
   + Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    cout<<"In ket qua: ";
   8.    int i = 1000;
   9.    while (i<=9999)
   10.    {
   11.      if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10)
   12.        cout<<i<<";\t";
   13.      i++;
   14.    }
   15.    return 0;  
   16. }

   Ví dụ 4:
   + Yêu cầu: In ra màn hình bảng cửu chương
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    cout<<"In bang cuu chuong: \n";
   8.    int i = 1;
   9.    while (i<=9)
   10.    {
   11.     int j = 1;
   12.     while (j<9){
   13.      cout<<i<<"x"<<j<<"= "<<i*j<<";\t";
   14.      j++;
   15.     }
   16.     cout<<"\n";
   17.     i++;
   18.    }
   19.    return 0;  
   20. }

   Ví dụ 5:
   + Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1000.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    cout<<"In so nguyen to nho hon 1000: \n";
   8.    int i = 1;
   9.    while (i<=1000)
   10.    {
   11.      int test = 0,j = 2;
   12.        while (j<i){
   13.        if(i%j==0) {
   14.          test = 1;
   15.          break;
   16.        }
   17.        j++;
   18.      }
   19.      if(test==0) cout<<i<<" ; ";
   20.      i++;
   21.    }
   22.    return 0;
   23.  
   24. }
    

   Các file đính kèm:

   Chỉnh sửa cuối: 21/4/15
   Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ trang này

Đang tải...