Hướng dẫn tạo bài kiểm tra bằng Google Forms

Google Forms là công cụ trực tuyến miễn phí được cung cấp bởi Google để tạo ra các biểu mẫu, khảo sát trực tuyến. Chúng ta cũng có thể dùng Google Forms để tạo bài kiểm tra. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp chúng ta từng bước tạo bài kiểm tra bằng công cụ này.

Keynotes:

4

Bài viết khác

Bình luận (1)

Viết bình luận

Bạn cần đăng nhập để viết bình luận.